krzyżówka - Aleksander, 1880-1921, rosyjski poeta, symbolista, autor wierszy mistycznych

Określenie

Aleksander, 1880-1921, rosyjski poeta, symbolista, autor wierszy mistycznych

posiada 1 hasło
  • Błok