krzyżówka - aldehyd octowy, acetaldehyd, związek organiczny z grupy aldehydów