krzyżówka - akustyczna właściwość niektórych głosek