krzyżówka - akcja policyjna, wojskowa polegająca na obstawieniu terenu w celu dokonania aresztowań