krzyżówka - akapit, ustęp, fragment

Określenie

akapit, ustęp, fragment

posiada 1 hasło
  • passus

Powiązane określenia posiadają 3 hasła

  • akapit
  • urywek
  • werset