krzyżówka - ailant, ajlant, bałwian, bożodrzew, chiwian, przetrwał, drzewo rosnące w Azji i Australii