krzyżówka - agitacja, nakłanianie

Określenie

agitacja, nakłanianie

posiada 1 hasło
  • namowa

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • przekonywanie
  • zachęcanie