krzyżówka - Adam, "Historia narodu polskiego", " Dzieje prehistoryczne"