krzyżówka - absolutyzm, despotyzm, tyrania

Określenie

absolutyzm, despotyzm, tyrania

posiada 1 hasło
  • samowładztwo

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • dyktat
  • dyktatura