krzyżówka - 1935-91 Kujbyszew, miasto w Rosji nad Wołgą

Określenie

1935-91 Kujbyszew, miasto w Rosji nad Wołgą

posiada 1 hasło
  • Samara

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • Kazań
  • Twer