krzyżówka - 1400-44, książę mazowiecki, biskup Trydentu, syn siostry Władysława Jagiełły

Określenie

1400-44, książę mazowiecki, biskup Trydentu, syn siostry Władysława Jagiełły

posiada 1 hasło
  • Aleksander