krzyżówka - 1000 kilogramów

Określenie

1000 kilogramów

posiada 1 hasło
  • tona

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • masa