krzyżówka - żyje w świecie iluzji, idealista

Określenie

żyje w świecie iluzji, idealista

posiada 1 hasło