krzyżówka - życiowy pragmatyzm

Określenie

życiowy pragmatyzm

posiada 1 hasło