krzyżówka - żółtawobrązowy koń

Określenie

żółtawobrązowy koń

posiada 1 hasło