krzyżówka

śpi na gwoździach

Określenie

śpi na gwoździach

posiada 1 hasło: