krzyżówka - ścięcie się mleka lub skorupka na ranie

Określenie

ścięcie się mleka lub skorupka na ranie

posiada 1 hasło