krzyżówka

łatwo traci panowanie nad sobą

Określenie

łatwo traci panowanie nad sobą

posiada 1 hasło: