krzyżówka

łączy bieguny magnesu

Określenie

łączy bieguny magnesu

posiada 1 hasło: