krzyżówka - łączenie w całość elementów amunicji, scalanie

Określenie

łączenie w całość elementów amunicji, scalanie

posiada 1 hasło