Hasła do krzyżówki -

zlepek

Określenie

zlepek

posiada 1 hasło:
Określenie

zlepek

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • konglomerat
  • skupisko
  • zbiór
  • zestawienie
  • złączenie