Hasła do krzyżówki

Określenie

zimny na rozpalone czoło

posiada 1 hasło: