Hasła do krzyżówki -

zastój

Określenie

zastój

posiada 1 hasło:
Określenie

zastój

posiada dodatkowo 17 synonimów:
 • akinezja
 • apatia
 • bezruch
 • immobilizm
 • klincz
 • kryzys
 • marazm
 • recesja
 • skostnienie
 • stabilizacja
 • stagnacja
 • unieruchomienie
 • zakleszczenie
 • zamarcie
 • zastoina
 • zastygnięcie
 • zator