Hasła do krzyżówki

Określenie

zaleta

posiada 1 hasło:
Określenie

zaleta

posiada dodatkowo 11 synonimów:
 • dobro
 • dobrodziejstwo
 • korzyść
 • plus
 • pozytyw
 • pożytek
 • przymiot
 • walor
 • wartość
 • właściwość
 • zasługa