Hasła do krzyżówki

Określenie

zakrętka

posiada 1 hasło:
Określenie

zakrętka

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • łącznik
  • pokrywka
  • spinacz
  • spinka
  • zamknięcie