Hasła do krzyżówki - wyszlifowana próbka metalowa

Określenie

wyszlifowana próbka metalowa

posiada 1 hasło: