Hasła do krzyżówki -

wektor jednostkowy

Określenie

wektor jednostkowy

posiada 1 hasło: