Hasła do krzyżówki -

wcięty początkowy wiersz tekstu