Hasła do krzyżówki -

trap łączący nabrzeże portowe ze statkiem