Hasła do krzyżówki

Określenie

szaniec

posiada 1 hasło:
Określenie

szaniec

posiada dodatkowo 8 synonimów:
  • bastion
  • fort
  • fortyfikacja
  • obwarowanie
  • reduta
  • transzeja
  • umocnienie
  • wykop