Hasła do krzyżówki - sufit

Określenie

sufit

posiada 1 hasło:
Określenie

sufit

posiada dodatkowo 3 synonimy:
  • powała
  • pułap
  • sklepienie