Hasła do krzyżówki

Określenie

Stefan na polskim tronie

posiada 1 hasło: