Hasła do krzyżówki

Określenie

śpiewała "Staruszek świat"

posiada 1 hasło: