Hasła do krzyżówki

Określenie

śpiewał "Jej portret"

posiada 1 hasło: