Hasła do krzyżówki

Określenie

sławny posąg Myrona

posiada 1 hasło: