Hasła do krzyżówki -

skaleczenie

Określenie

skaleczenie

posiada 1 hasło:
Określenie

skaleczenie

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • draśnięcie
  • nacięcie
  • ranka
  • zadraśnięcie
  • zranienie