Hasła do krzyżówki

Określenie

scheda

posiada 1 hasło:
Określenie

scheda

posiada dodatkowo 4 synonimy:
  • dziedzictwo
  • legat
  • spuścizna
  • zapis