Hasła do krzyżówki

Określenie

rozpiętość

posiada 1 hasło:
Określenie

rozpiętość

posiada dodatkowo 7 synonimów:
  • gama
  • paleta
  • rozległość
  • szerokość
  • wachlarz
  • wielorakość
  • zróżnicowanie