Hasła do krzyżówki

Określenie

Rocky ..., filmowy bokser

posiada 1 hasło: