Hasła do krzyżówki -

rezultat

Określenie

rezultat

posiada 1 hasło:
Określenie

rezultat

posiada dodatkowo 13 synonimów:
 • echo
 • efekt
 • implikacja
 • konsekwencja
 • następstwo
 • owoc
 • plon
 • pokłosie
 • rozstrzygnięcie
 • rozwiązanie
 • wynik
 • wytwór
 • żniwo