Hasła do krzyżówki

Określenie

Reza Pahlawi lub Ajatollah Chomeini

posiada 1 hasło: