Hasła do krzyżówki

Określenie

relacja

posiada 1 hasło:
Określenie

relacja

posiada dodatkowo 13 synonimów:
 • komitywa
 • koneksja
 • kontakt
 • odniesienie
 • protokół
 • przekaz
 • raport
 • sprawozdanie
 • stosunek
 • więzy
 • więź
 • zależność
 • związek