Hasła do krzyżówki

Określenie

przychylność

posiada 1 hasło:
Określenie

przychylność

posiada dodatkowo 3 synonimy:
  • sprzyjanie
  • względy
  • życzliwość