Hasła do krzyżówki

Określenie

przepisowy ubiór, mundur

posiada 1 hasło: