Hasła do krzyżówki

Określenie

porcelanowa na zupę

posiada 1 hasło: