Hasła do krzyżówki -

poprzeczna to transept

Określenie

poprzeczna to transept

posiada 1 hasło: