Hasła do krzyżówki

Określenie

półkryty powóz czterokołowy

posiada 1 hasło: