Hasła do krzyżówki -

podstawa architektonicznej kolumny