Hasła do krzyżówki

Określenie

perora

posiada 1 hasło:
Określenie

perora

posiada dodatkowo 4 synonimy:
  • alokucja
  • oracja
  • pouczenie
  • tyrada