Hasła do krzyżówki

Określenie

parkan

posiada 1 hasło:
Określenie

parkan

posiada dodatkowo 3 synonimy:
  • częstokół
  • ostrokół
  • palisada